Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γιώργος νομοαθετεί...


Εκτός από τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον έλεγχο της δυνατότητας πώλησης ή μεταβίβασης δημόσιας γης, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να προσφέρει περαιτέρω ικανοποίηση στους πολίτες της χώρας αναλαμβάνοντας και μια πρόσθετη σειρά κατοχυρωτικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, εντός των επομένων ημερών, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν, μέσα από διάλογο, να συμφωνήσουν στις παρακάτω νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες, κατόπιν της προσεχούς Αναθεώρησης θα συμπεριληφθούν και στο Σύνταγμα της χώρας: \

◆ Ρύθμιση για τη μη δυνατότητα υπογραφής δανειακών συμβάσεων μεταξύ ελληνικής Κυβέρνησης και αλλότριων οικονομικών μηχανισμών με ασύμφορους όρους, ψιλά ...γράμματα και ουτοπικές προοπτικές αποπληρωμής. Για την ικανοποίηση ωστόσο των δανειακών αναγκών της χώρας, θα προβλέπεται η δυνατότητα υπογραφής των άνωθεν συμβάσεων από τους αντισυμβαλλομένους με μάτια ερμητικά κλειστά και μετρώντας ταυτόχρονα δυνατά 5-5 ως το 100, καθώς και η δυνατότητα υπογραφής υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών, εν υπνώσει ή εν προσωρινή προκλητή αναισθησία (προσφερόμενοι τρόποι για την επίτευξή της: κατακέφαλοι, τηγανιές, βίαιη τοποθέτηση υφάσματος ποτισμένου με το άρωμα της Τίνας Μπιρμπίλη στη μύτη κλπ)

◆ Ρύθμιση για τη μη δυνατότητα μείωσης μισθών - συντάξεων και γενικώς, για τη μη δυνατότητα λήψης οικονομικά βλαπτικών μέτρων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας ωστόσο θα είναι δυνατή η, κατόπιν ενημερώσεως του δικαιούχου, προσωρινή παρακράτηση ενός μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού του μισθού, της σύνταξης ή του δώρου ,για 99 χρόνια. Όλα τα παρακρατηθέντα ποσά θα του επιστρέφονται αθροιστικά ένα τετράμηνο πριν κλείσει το 127ο έτος της ηλικίας του.

◆ Ρύθμιση για τη μη δυνατότητα καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων. Αν παρ’ ελπίδα χρειαστεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και για να μη μουρμουράει κάθε τόσο η τρόικα βρε αδελφέ, να καταστρατηγηθούν κάποια δικαιώματα…, η καταστρατήγησή τους θα γίνει με τακτ και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου ο οποίος θα διατηρεί μέχρι τέλους το αναφαίρετο δικαίωμά του στην αξιοπρεπή παραίτηση.

◆ Ρύθμιση για τη μη δυνατότητα υποτίμησης της νοημοσύνης του εκλογικού σώματος. Η ρύθμιση θα έχει καθολική ισχύ. Θα γίνουν αποδεκτές κατ’ εξαίρεσιν μονάχα οι αναπόφευκτες υποτιμήσεις της νοημοσύνης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κυβέρνηση τα έχει κάνει υπέρ το δέον σκατά.

Θα υπάρξει σίγουρα και συνέχεια. Είπανε του Γιωργάκη να ασκήσει πειθώ και κάθισε και ξεμπροστιάστηκε…
Της Τζένης Κ.