Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
ΣΕ ΔΙΩΚΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι αυτοί (οι πολιτικοί) υπάγονται σε δημόσιο έλεγχο οπότε δεν τίθεται θέμα για ποινικό!
Δηλαδή όπως τώρα που είναι τόσο έντιμοι και δηλώνουν τις οff shore εταιρείες τους και τους εμπιστευόμαστε....
Άρα μόνοι τους δηλώνουν και δεν τιμωρούνται ποτέ...
Άρα να δηλώνουμε και εμείς μόνοι μας και να μην μας ελέγχουν ποινικά!!

Δεν μας εμπιστεύονται μήπως??
Και μας λένε ότι οι πολιτικοί υφίστανται το δημοσιο έλεγχο και αν δεν είναι έντιμοι πάνε σπίτι τους!
Και θέλουν να πιστέψουμε ότι είναι το ίδιο με τον απλό πολίτη, που αν δεν είναι έντιμος πάει φυλακή!

Απίστευτο δούλεμα!!
Αλλά είπαμε, η βουλευτική ασυλία και η σύντομη παραγραφή των αδικημάτων των πολιτικών έχει εξασφαλίσει την ατιμωρησία τους ακόμη και για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου!!

Τι να λέμε τώρα?
Άλλο εμείς άλλωστε κι άλλο αυτοί!
Μάλιστα το άρθρο 5 της εγκυκλίου για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με δήμευση περιουσίας κλπ, ως υπόχρεα πρόσωπα δεν αναφέρει λέξη για πολιτικά πρόσωπα ότι δηλαδή και αυτά εμπίπτουν στις νέες διατάξεις... άρα εξαιρούνται...
Θυμηθείτε : βουλευτική ασυλία, υπουργική ασυλία, φορολογική ασυλία, κοκ.... πάντα εξαιρούσαν τους εαυτούς τους από τους κοινούς θνητούς όπως ορίζει το σύνταγμα που λέει ρητά ότι όλοι είμαστε ίσοι έναντι του νόμου... κατά τα άλλα τους ορίσαμε να τηρούν το σύνταγμα και οι ίδιοι το καταπατούν με το πιο απροκάλυπτο τρόπο. Επίσης να πούμε για τις υπεράριθμες επιτροπές διερεύνησης σκανδάλων στη βουλή (βλέπε miezens ) όπου μόνο σκοπό έχουν κουβέντα να γίνεται και επί πλέον να παίρνουμε τις αποζημιώσεις μας από την συμμετοχή μας σε αυτές.

Όπου ασυλία, εκεί και προγραμματισμένη αλητεία!
Εκ προμελέτης νομοθετημένα κακουργήματα.
Το υπουργείο Οικονομικών δείχνει τα νύχια του «έναντι όσων συμμετέχουν σε εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες» που αποσκοπούν στη νομιμοποίηση χρήματος από παράνομες πράξεις.
Αγοραπωλησίες ακινήτων, εμπόριο, ίδρυση εταιρειών, καταθέσεις, χρηματοοικονομικά προϊόντα μπαίνουν στο στόχαστρο του νέου Ε' Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, που ξεκινάει τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων, ακόμα και επιτόπιων, στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων σε πράξεις ξεπλύματος. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, ο σχετικός νόμος που ισχύει από 5 Αυγούστου 2010 προβλέπει:

1 Πελάτες και εμπλεκόμενοι (όπως δικηγόροι κ.ά.) σε πράξεις ξεπλύματος, εκτός από ποινική δίωξη, αντιμετωπίζουν δήμευση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιών, καθώς και κυρώσεις από διεθνείς οργανισμούς.
Αδικήματα εικονικά
2 Βασικό αδίκημα θεωρούνται τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, η έκδοση ή αποδοχή εικονικών στοιχείων, καθώς και η έκδοση πλαστών και νόθευση φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως αξίας και για αδικήματα από 23 Απριλίου 2010 και μετά.
3 Βασικό αδίκημα αποτελεί και η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων και μη ενημέρωση πρόσθετων βιβλίων που διαπράττεται από 1ης Ιουνίου 2010. Δηλαδή, θα ελέγχονται για ξέπλυμα ακόμα και όσοι δεν εκδίδουν αποδείξεις λιανικής.
4 Ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών αντιμετωπίζουν όσοι αποκρύπτουν ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζουν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία.
5 Τα ελεγκτικά μέτρα ενεργοποιούνται έναντι όσων συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις ή περιστασιακές συναλλαγές αξίας 15.000 ευρώ και άνω και εν αγνοία τους, καθώς μπορεί να προκύψει ακόμη και ποινική δίωξή τους.
6 Σε καθεστώς ελέγχου και όσοι έχουν χρέη (ακόμα κι αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση) άνω των 120.000 ευρώ εφόσον από δηλώσεις εισοδήματος ή άλλα φορολογικά στοιχεία φαίνεται να προκύπτει ή να υποκρύπτεται περιουσιακό όφελος (π.χ. αγορά περιουσιακών στοιχείων από τον ίδιο τον οφειλέτη ή τη σύζυγο ή τον σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη κ.λπ.) ή ότι, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη περιουσιακού οφέλους, υπήρχε οικονομική δυνατότητα εξόφλησης του χρέους η οποία και δεν έγινε.
7 Ελέγχονται όσοι ασκούν λειτούργημα σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο ως πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ενώ εξαιρούνται οι εγχώριοι πολιτικοί (υπουργοί, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι κ.ά.) με το σκεπτικό ότι ελέγχονται μέσω του πόθεν έσχες...
8 Ελεγχος διενεργείται έναντι του συνολικού χαρτοφυλακίου του πελάτη, του πραγματικού δικαιούχου, του προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης, των συγγενών, συζύγων, συντρόφων και στενών συνεργατών των ανωτέρω τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.
Αίρεται το απόρρητο
9 Εναντι της Επιτροπής αίρονται τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο.
10 Οι τράπεζες απαγορεύεται να τηρούν μυστικούς ή ανώνυμους λογαριασμούς ή βιβλιάρια καταθέσεων.
11 Οι τράπεζες και κάθε είδους επιχείρηση οφείλουν να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη, εκτός περιπτώσεων ασφαλιστηρίων ζωής, προγραμμάτων ή συμβάσεων συνταξιοδοτικής ασφάλισης, εταιρειών εισηγμένων σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσες λειτουργούν ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ελληνική αρχή ή ΝΠΔΔ ή επιχείρηση ή οργανισμός με συμμετοχή τουλάχιστον 51% του Δημοσίου.
12 Αγοραπωλησίες ακινήτων, διασυνοριακό και εσωτερικό εμπόριο, ίδρυση-σύσταση και μεταβολές εταιρειών ή εταιρικών σχημάτων κάθε νομικής μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες, οργανισμοί, οργανώσεις κ.λπ. καθώς και επιδοτήσεις, χορηγήσεις και επιχορηγήσεις είναι ορισμένες από τις συναλλαγές, που θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς κίνδυνο εντοπισμού από τις κρατικές αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου